Drie manieren van scheiden

Er zijn verschillende manieren om de gevolgen van het beëindigen van een huwelijk, partnerschap of samenleving te regelen. Dit kan door middel van mediation, overleg of bij rechterlijke beslissing.

In geval van mediation trachten partijen op basis van hun gezamenlijke belangen en onder begeleiding van de mediator tot een oplossing te komen.

Bij een overlegscheiding heeft u beiden een eigen advocaat die uw belangen eenzijdig behartigt, maar waarbij het uitgangspunt is in onderling overleg de gevolgen van het uiteengaan te regelen.

Indien u niet samen tot overeenstemming kunt komen over de manier waarop u uit elkaar gaat en/of de wijze waarop het ouderschap wordt ingevuld na de scheiding, kan de rechter daarin de beslissing nemen.

Gerechtelijke procedures duren lang en zijn kostbaar. Kan het ook anders?
Ja, dat kan!

Procederen in het familierecht kost veel tijd, geld en energie. Een procedure van begin tot einde duurt al gauw circa een jaar en een (gespecialiseerd) advocaat rekent u al snel een uurtarief van circa € 200,00.

Daarbij wordt veelal het werkelijke, onderliggende, probleem niet opgelost door een rechterlijke uitspraak. Vaak betekent dat dat daardoor de zaak na de uitspraak van de rechter niet eindigt.

Los van het financiële plaatje is er veelal nog een reden waarom beslechting van uw geschil door de rechter niet de eerste voorkeur heeft: u heeft na de scheiding ook nog met elkaar te maken. Veelal zal dit zo zijn omdat u samen kinderen heeft, maar ook als u gezamenlijk vermogen en schulden heeft zoals een woning en de daarop rustende hypotheekschuld.

Kan het ook anders? Ja, dat kan! Goed en goedkoop scheiden door de gevolgen van de echtscheiding in mediation te regelen!

Mediation De "voors" en "tegens" Wat is mediation? Echtscheidingsmediation


Mediation: beter en goedkoper dan procederen

Bij mediation begeleidt de mediator het scheidingsproces waarbij u en uw ex-partner samen werken aan een oplossing voor de tussen u gerezen twistpunten. Zo wordt er samen naar oplossingen gezocht en worden afspraken gemaakt over de invulling van de zorg- en opvoedtaken voor de kinderen na het uiteengaan alsook over het gezamenlijke vermogen (bezittingen en schulden).

De mogelijkheden voor een oplossing van uw probleem zijn in de mediationprocedure dan ook talrijker en het behaalde eindresultaat is doorgaans bevredigender dan wanneer de rechter voor u de beslissing neemt.


De "voors" van mediation versus de "tegens" van procederen

"voors" van mediation "tegens" van procederen
snellerlangdurig
Efficiënter/goedkoper kostbaar
invulling ouderschap na scheiding (van partnerschap naar ouderschap) : ouders staan naast elkaar ouders staan tegenover elkaar
de-escalerende werking/conflict oplossend de-escalerende werking/conflict oplossend escalerende werking/conflict verhogend
één procedure risico van hoger beroep of nieuwe procedure voor het oude geschil
naast de juridische aspecten ook ruimte en plaats voor relationele en emotionele aspecten van het uiteengaan enkel juridische aspecten van het uiteengaan komen aan de orde
aandacht voor het onderliggende probleem werkelijke geschil wordt niet opgelost
veelvoud aan oplossingen mogelijk slechts enkele "oplossingen" mogelijk
grotere kans op bevredigend/optimaal resultaat (voor beiden) resultaat vaak (voor beiden) niet bevredigend/optimaal


Wat is mediation?

Mediation is een wijze van geschillenbeslechting die de laatste jaren sterk in opmars is gekomen. Bij mediation begeleidt een onafhankelijke en deskundige derde, de mediator, het scheidingsproces waarbij u en uw ex-partner samen werken aan een oplossing voor de tussen u gerezen geschillen.

In de mediation verkrijgt u de nodige informatie zodat u zelf in staat bent beslissingen te nemen om het geschil op te lossen. Daar komt geen rechter aan te pas. De beste beslissingen over uw leven en toekomst maakt u immers zelf!

Mediation wordt veel toegepast bij echtscheidingen, ontbinding van het geregistreerd partnerschap en samenlevers met of zonder samenlevingscontract die uit elkaar gaan. Ook bij andere familierechtelijke geschillen, zoals over een (nieuwe) zorgregeling, gezagsgeschillen of in geval van wijziging van de duur en/of hoogte van de alimentatie, kan mediation uitkomst bieden.


Echtscheidingsmediation

Als u besluit te gaan scheiden, of de samenleving te verbreken, dient een groot aantal zaken te worden geregeld. U moet goede afspraken maken over de manier waarop u financieel uit elkaar gaat en, als u samen kinderen heeft, hoe u beiden invulling gaat geven aan het ouderschap na het uiteengaan.

In het proces van mediation begeleidt de mediator u niet alleen op juridisch, maar ook op relationeel en emotioneel gebied. In een aantal gesprekken werkt u samen toe naar een onderling en zelfgekozen regeling van alle aspecten van de scheiding. Deze regeling wordt schriftelijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Als er kinderen zijn zal het convenant ook een ouderschapsplan omvatten.

De mediator ziet er op toe dat de balans in kennis en kunde tussen u en uw ex-partner in evenwicht is, dan wel komt en ook blijft. Zo nodig wordt deskundige bijstand ingeroepen van bijvoorbeeld een accountant, fiscalist, pedagoog of psycholoog.

Goed(koop) uit elkaar: het kan!

Goed en goedkoop scheiden door middel van mediation onder begeleiding van een deskundige en gespecialiseerde familierechtadvocaat (lid vFAS) tegen een vast all-in tarief (fixed-fee) van
€ 775,00 (*) per persoon.
De voordelen op een rij:

 • scheidingsmediation: u komt samen tot een onderling en zelfgekozen regeling

 • geen langdurige en kostbare procedure

 • mediation onder begeleiding van een vFAS advocaat

 • drie gesprekken van in totaal/maximaal 8 uur

 • opstellen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

 • indienen en inschrijven van de echtscheiding

 • geen verrassingen over de kosten: u weet waar u aan toe bent

 • deelbetalingen mogelijk: u betaalt nooit te veel

 • afspraak op kantoor of locatie (in heel Nederland**) en buiten kantoortijden mogelijk

*exclusief BTW van 19% en griffierecht. Prijs inclusief 19% BTW en griffierecht bedraagt € 1.052,25 p.p. Prijzen zijn exclusief gemeentelijke leges voor geboorteakten van minderjarige kinderen.

**indien de afspraak op locatie plaatsvindt worden de eventuele kosten van de locatie afzonderlijk doorbelast en wordt een kilometervergoeding van € 0,25 per km gerekend.

Overige boek 1 zaken

Naast mediation kunt u tevens terecht voor alle andere zaken die zich in uw relationele of familierechtelijke sfeer afspelen, waaronder:

 • adoptie

 • afstammingskwesties: erkenning, afstamming en vaststelling of ontkenning vaderschap

 • gezagskwesties

 • pensioen

 • Second opinion

 • vaststellen of wijzigen van Alimentatie

 • vaststellen of wijzigen van een zorgregeling

 • verdeling van de wettelijke gemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Roel Nijman

Roel Nijman is advocaat en mediator. In 2005 is hij beëdigd als advocaat in het arrondissement Den Haag. Hij is werkzaam geweest op de Familierechtsectie van een Nederlands top 50 advocatenkantoor (TeekensKarstens advocaten en notarissen) en heeft ruime ervaring in de advies, bemiddelings en procespraktijk. Met ingang van 1 oktober 2011 houdt hij kantoor in Oegstgeest.

Roel is lid van de vFAS (vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsbemiddelaars) en levert vakinhoudelijke bijdragen voor juridische uitgaven van Sdu (Sdu uitgevers).

View Roel Nijman's profile on LinkedIn

Voor meer informatie over de Wet- en regelgeving advocatuur en die van de vFAS wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten respectievelijk de vFAS.

Contact

Roel Nijman
Rhijngeesterstraatweg 40-D
2341 BV Oegstgeest

071-51 91 360 Telefoon:
071-51 91 361 Fax:
06-170 10 932 Mobiel:

contact@roelnijman.nl E-Mail:

53467469 KvK-nummer:
NL149194031B01 BTW-nummer:

Route beschrijvingenRoute beschrijvingen

Vanuit Rotterdam:

Volg Knooppunt Kleinpolderplein de A13, E19 richting Delft/Den Haag, vervolgens knooppunt Ypenburg de A13, E19 richting Amsterdam en knooppunt Prins Clausplein richting Amsterdam. Rijd vervolgens de oprit van de N14 op (Leidschendam[afslag 8]) richting Leidschendam en vervolgens de oprit (Oegstgeest[afslag 7]) richting Oegstgeest. Ga na 350 m rechtsaf op de Rijnzichtweg richting Oegstgeest. Neem na 450 m de derde afslag op de rotonde (de Rhijngeesterstraatweg).Na 0.5 km bent u gearriveerd op de Rhijngeesterstraatweg 40-d (Oegstgeest).

Vanuit Den Haag:

Volg de N44 richting Wassenaar/Leiden/Amsterdam. Rijd de oprit op (Oegstgeest[afslag 7]) richting Oegstgeest. Ga na 350 m rechtsaf op de Rijnzichtweg richting Oegstgeest. Neem na 450 m de derde afslag op de rotonde (de Rhijngeesterstraatweg. Na 0.5 km bent u gearriveerd op de Rhijngeesterstraatweg 40-d (Oegstgeest).

Vanuit Zoetermeer:

Volg de N206 richting Leiden. Ga aan het einde van de N206 rechtsaf de Churchilllaan op richting Katwijk. Ga na 3.1 km rechtsaf de Haagse Schouwweg op richting Katwijk. Ga na 175 m linksaf de Plesmanlaan op richting Katwijk. Rijd na 450 m de oprit van de A44 op (Leiden[afslag 8]) richting Amsterdam en vervolgens de oprit (Oegstgeest[afslag 7]) richting Oegstgeest. Ga na 350 m rechtsaf op de Rijnzichtweg richting Oegstgeest. Neem na 450 m de derde afslag op de rotonde (de Rhijngeesterstraatweg. Na 0.5 km bent u gearriveerd op de Rhijngeesterstraatweg 40-d (Oegstgeest).

Vanuit Utrecht:

Volg de A2, E35 richting Amsterdam. Op het knooppunt Holendrecht volg de A9 richting Amstelveen. Volg op het knooppunt Badhoevedorp de A4, E19 richting Den Haag. Houdt de A4, E19 richting Den Haag aan. Volg op het knooppunt Burgerveen de A44 richting Leiden-West. Rijd na 16 km de oprit op (Oegstgeest[afslag 7]). Ga na 450 m linksaf de Rijnzichtweg op richting Oegstgeest. Neem na 0.5 km de derde afslag op de rotonde (de Rhijngeesterstraatweg). Na 0.5 km bent u gearriveerd op de Rhijngeesterstraatweg 40-d (Oegstgeest).

Vanuit Alphen aan den Rijn:

Volg de N207 richting Nieuw-Vennep. Neem de tweede afslag op de rotonde (op de Provinciale weg (N207)) richting Nieuw-Vennep. Volg op het knooppunt Burgerveen de A44 richting Leiden-West. Rijd na 15 km de oprit op (Oegstgeest[afslag 7]). Ga na 450 m linksaf de Rijnzichtweg op richting Oegstgeest. Neem na 0.5 km de derde afslag op de rotonde (de Rhijngeesterstraatweg). Na 0.5 km bent u gearriveerd op de Rhijngeesterstraatweg 40-d (Oegstgeest).

Vanuit Amsterdam:

Volg de A10, E22 richting Den Haag en vervolgens de A4, E19 richting Den Haag. Volg op het knooppunt Badhoevedorp de A4, E19 richting Den Haag. Volg op het knooppunt Burgerveen de A44 richting Leiden-West. Rijd na 16 km de oprit op (Oegstgeest[afslag 7]). Ga na 450 m linksaf de Rijnzichtweg op richting Oegstgeest. Neem na 0.5 km de derde afslag op de rotonde (de Rhijngeesterstraatweg). Na 0.5 km bent u gearriveerd op de Rhijngeesterstraatweg 40-d (Oegstgeest).

Vanuit Haarlem:

Volg de A9 richting Amstelveen/Den Haag/Utrecht. Volg op het knooppunt Raasdorp de A5 richting Den Haag. Volg op het knooppunt De Hoek de A4, E19 richting Den Haag. Volg op het knooppunt Burgerveen de A44 richting Leiden-West A44. Rijd na 16 km de oprit op (Oegstgeest[afslag 7]). Ga na 450 m linksaf de Rijnzichtweg op richting Oegstgeest. Neem na 0.5 km de derde afslag op de rotonde (de Rhijngeesterstraatweg). Na 0.5 km bent u gearriveerd op de Rhijngeesterstraatweg 40-d (Oegstgeest).

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Roel Nijman advocaat en mediator is een eenmanszaak tevens handelende onder de naam Roel Nijman advocatuur en mediation. De eenmanszaak is gevestigd te Oegstgeest.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak en de Stichting Beheer Derdengelden Roel Nijman advocatuur en mediation, hierna te noemen: de stichting, enerzijds en de opdrachtgever anderzijds.

1.3 Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene(n) die met de eenmanszaak een overeenkomst van opdracht is (zijn) aangegaan.

2. Opdracht
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de eenmanszaak aanvaarde opdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Elke opdracht die tot stand komt wordt geacht aan de eenmanszaak te zijn verleend.

2.3 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.4 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de eenmanszaak als zodanig. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 De eenmanszaak zal bij de uitvoering van de haar verleende opdracht(en), bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De eenmanszaak is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de eenmanszaak. De eenmanszaak is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

2.6 De eenmanszaak is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 2.5, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van de eenmanszaak voor een tekortkoming van een derde is uitgesloten.

2.7 De opdrachtgever vrijwaart de eenmanszaak tegen alle aanspraken van derden en de door de eenmanszaak in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door de eenmanszaak voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

3. Honorarium
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de hoogte van het honorarium vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren en het overeengekomen uurtarief. Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het voor de desbetreffende advocaat gebruikelijke tarief.

3.2 De eenmanszaak is gerechtigd om in geval van spoedeisende werkzaamheden op het overeengekomen uurtarief een toeslag van ten hoogste 50% toe te passen.

3.3 Het toepasselijke uurtarief is steeds exclusief omzetbelasting en verschotten. Deze worden afzonderlijk berekend.

3.4 Onder verschotten worden onder meer verstaan de reis- en verblijfkosten, de kosten van door derden (zoals deurwaarders, informatiebureaus) verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels (burgerlijke stand, gemeentelijke basisadministratie, kamer van koophandel, e.d.), alsmede, in het geval van een procedure, de door het gerecht in rekening gebrachte griffierechten.

3.5 De eenmanszaak is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Een ontvangen voorschot wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, verrekend met de einddeclaratie ter zake van de opdracht.

3.6 De eenmanszaak is gerechtigd het gehanteerde tarief jaarlijks, met ingang van 1 januari, te wijzigen.

4. Toevoeging
4.1 Indien de eenmanszaak een zaak op toevoegingsbasis behandelt en door de eenmanszaak voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat deze, al dan niet voorlopige, eigen bijdrage in rekening is gebracht.

4.2 Indien een toevoeging wordt aangevraagd, is de eenmanszaak bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.

4.3 Verschotten die niet op basis van de toevoeging worden vergoed, worden door de eenmanszaak doorbelast. Ter zake van deze verschotten is het in de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

4.4 Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door de eenmanszaak met de opdrachtgever afgesproken tegen welk honorarium de werkzaamheden zullen worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.

5. Declareren, betaling
5.1 De eenmanszaak is gerechtigd maandelijks de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden en de verschuldigde verschotten aan de opdrachtgever te declareren.

5.2 De vervaltermijn van elke declaratie is 14 dagen na verzending.

5.3 Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening.

5.4 Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van de eenmanszaak, ingaande de 15e dag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

5.5 Alle in geval van niet tijdige betaling van een declaratie door de vennootschap gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is de eenmanszaak en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan de eenmanszaak verschuldigd is.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van de eenmanszaak vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij de eenmanszaak binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

6.2 De eenmanszaak is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.

6.3 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waartoe de door de eenmanszaak gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de eenmanszaak komt.

6.4 Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de eenmanszaak in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 5.000.

7. Einde van de opdracht
7.1 De opdrachtgever en de eenmanszaak kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen. Deze opzegging dient alsdan schriftelijk te geschieden.

7.2 In geval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever honorarium, kantoorkosten en verschotten verschuldigd op basis van de tot het moment van eindigen van de opdracht verrichte werkzaamheden.

8 Bewaarplicht
Na beëindiging van de zaak zullen de zich in het dossier bevindende originele stukken aan de opdrachtgever worden geretourneerd. De resterende stukken worden digitaal gearchiveerd voor een periode van vijf jaar, waarna het dossier zal worden vernietigd.

9. Geschillen
9.1 De eenmanszaak zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft de eenmanszaak ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert de eenmanszaak een interne klachtenregeling. Deze regeling houdt in dat de klacht schriftelijk wordt voorgelegd aan de klachtfunctionaris, zijnde een niet tot de eenmanszaak behorende of deel uitmakende advocaat. De klachtfunctionaris zal naar aanleiding van de geformuleerde klacht bemiddelen ter beslechting van het ontstane geschil.

9.2 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen, zo deze niet worden beslecht krachtens het in 9.1 bepaalde, worden beslecht door de Rechtbank te 's-Gravenhage. Indien de eenmanszaak als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

September 2011